Phôi lõi gang bánh xe 13×2

Trọng lượng: 5 kg
∅ ngoài: mm
∅ ổ bi: mm
↔ ngang mm

Phôi lõi gang bánh xe 12×3

Trọng lượng: 5.5 kg
∅ ngoài: mm
∅ ổ bi: mm
↔ ngang mm

Phôi lõi gang bánh xe 12×2

Trọng lượng: 3.5 kg
∅ ngoài: mm
∅ ổ bi: mm
↔ ngang mm

Phôi lõi gang bánh xe 10×2

Trọng lượng: 2 kg
∅ ngoài: mm
∅ ổ bi: mm
↔ ngang mm

Phôi lõi gang bánh xe 250

Trọng lượng: 1.15 kg
∅ ngoài: 132 mm
∅ ổ bi: 40 mm
↔ ngang 45 mm

Phôi lõi gang bánh xe 150

Trọng lượng: 0.75 kg
∅ ngoài: mm
∅ ổ bi: mm
↔ ngang mm

Phôi lõi gang bánh xe 4×2

Trọng lượng: 0.71 kg
∅ ngoài: mm
∅ ổ bi: mm
↔ ngang mm

HÀ XUÂN HIẾU
GIÁM ĐỐC

CHỈ ĐƯỜNG TỚI GANG VIỆT BẰNG GOOGLE MAP

Địa chỉ: CTy THNH ĐÚC GANG VIỆT, Xóm 3, Mỹ Đồng, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng