HÀ XUÂN HIẾU
Giám đốc

Email: [email protected]
Mobile: 0335-422-113

Địa chỉ văn phòng

Xóm 3, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng.

Chỉ đường đến Công ty TNHH Đúc Gang Việt