Gang nguyên liệu là gang qua luyện từ quặng, dạng thỏi, là đầu vào cho quá trình đúc ra các sản phẩm chi tiết máy móc và các sản phẩm khác …

Thông số kỹ thuật gang xám nguyên liệu theo TCVN 2361 – 78

Ký hiệuC(%)Si (%)Mn(%)P(%)S(%)
GDO3.5 ÷ 4.43.26  ÷  3.75≤ 1≤ 0.2≤ 0.4
GD13.6  ÷  4.12.76 ÷ 3.25≤ 1≤ 0.2≤ 0.4
GD23.7  ÷  4.22.26 ÷ 2.75≤ 1≤ 0.2≤ 0.05
GD33.8  ÷  4.31.76 ÷ 2.25≤ 1≤ 0.2≤ 0.05
GD43.9  ÷  4.41.26 ÷ 1.75≤ 1≤ 0.2≤ 0.05
GM14.6≤ 0.9>1.5≤ 0.2≤ 0.07
GM24.60.91 ÷ 1.25>1.5≤ 0.2≤ 0.07
bảng thành phần và ký hiệu của gang thỏi nguyên liệu tại Việt Nam