HÀ TRỌNG HIẾU
Manager

Email: Manager@gangviet.com
Moblile: 0961-203-001

HÀ XUÂN HIẾU
CEO

Email: CEO@gangviet.com
Mobile: 0335-422-113

Địa chỉ văn phòng

Xóm 3, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng.

Show the way to Vietiron Co.,Ltd by Google Map